STYRK DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

Når du som leder skal fremstå tydelig og autentisk, er stemmen og dine personlige værdier væsentlige elementer, der understøtter dit budskab og din fremtræden. Når der er overensstemmelse mellem hvad du siger og hvordan du siger det, er din kommunikation tydelig. For de fleste ledere er der nye resultater at opnå ved en øget bevidsthed på egne værdier og på hvordan stemmens brug kan få budskaberne ud på den mest effektfulde og inddragende måde.

I dette udviklingsforløb tager vi udgangspunkt i der hvor du er lige nu. Du bliver inspireret og trænet i at opnå dit næste niveau inden for værdibaseret ledelseskommunikation. Du vil udarbejde dit personlige ledelsesgrundlag og få sparring på hvordan du helt konkret får det bragt i spil i dine aktuelle ledelsessituationer. Forløbet understøtter de ledelsesopgaver du står i her og nu, og i den nære fremtid. Du får individuel sparring på hvordan du bedst performer på dit næste personalemøde, ledermøde, bestyrelsesmøde, i “den vanskelige samtale” eller andet aktuelt.

Ledelsesværdier

Genne inspiration og sparring får du udarbejdet dit eget ledelsesgrundlag i forløbet. Du får inspiration til og sparring på hvordan du kan omsætte dine ledelsesværdier til konkret handling i dine aktuelle ledelsesopgaver nu og i fremtiden.

Personlige værdier handler om, hvad der er vigtigst for dig, for at du opnår en følelse af motivation, overskud og glæde.
Dine ledelsesmæssige værdier afspejler, hvilke kvaliteter du gerne vil vurderes på, som leder og hvilke holdninger du ønsker at bringe i spil i din ledelse.

Stemmen, vejrtrækningen og kroppen

Du får skræddersyet træning og øvelser der giver dig de nødvendige redskaber til at kunne performe frit. Vi arbejder med dit åndedræt, dit kropssprog, din holdning og din samlede formidling. Du vil opnå en dybere kontakt til dit åndedræt og til hvordan du udnytter vejrtrækningen optimalt. Det vil styrke dig til at skabe nuancer og bevægelse i din kommunikation. Du vil stå stærkere og mere autentisk både i fysiske møder og på videomøder.
Du opnår øget bevidsthed om dit åndedræt og din krop. Den bevidsthed vil skabe et stærkt samlet udtryk hvor krop, stemme og budskab arbejder sammen. Som leder vil du opleve en mere fri måde at formidle dit budskab på.

Stemmetræner og coach Naja Månsson
Naja Månsson
Bent Nielson

 

Program

Fredag d. 8. marts kl. 14.00-15.00‬ Online

Velkomst og introduktion til forløbet:

Netværksdannelse og introduktion til hjemmeopgaver.

Mødet er online.

Denne intro fungerer også som gratis infomøde om forløbet.

Link til mødes fremsendes ved tilmelding til denne gratis intromøde.

Marts og april 2024

  • Individuelt hjemmearbejde: udarbejdelse af dit personlige ledelsesgrundlag
  • Ledersparring: Individuel sparring på udarbejdelse af ledelsesgrundlag og hvilken betydning det har

for din ledelsespraksis (videomøde og mail 45 minutter)

  • Stemmecoaching: Udarbejdelse af personligt øveprogram til stemmetræning

(individuelt videomøde af 45 minutter og mail)

Weekend med fysisk fremmøde

Mandag d. 6. – 7. maj 2024 kl. 09.00-16.00‬

Dag 1

Velkomst -Stemmeklargøring. Præsentation af personligt ledelsesgrundlag i plenum. Feedback på

præsentationerne. Oplæg om ledelsesværdier i praksis

Dag 2

Stemmearbejde, vejrtrækning og kropsøvelser. Forberedelse af ledelseskommunikation som du

aktuelt skal udføre på din arbejdsplads i den kommende tid. Stemmecoaching og ledelsessparring på

din konkrete ledelsesopgave og den kommunikation der hører med.

Afprøvning i praksis. Oplæg om stemmens værktøjskasse.

Juni 2024

Individuel sparring som opfølgning på kursusdage:

  • Individuelt videomøde a´ 45 minutter angående stemme, krop og vejrtrækning
  • Individuelt videomøde a´ 45 minutter angående konkrete ledelsesopgaver

Det praktiske

Sted: Centralt i København

Pris: 7000,- pr. deltager. Frist for betaling er d. 8. september 2023

Antal deltagere: maks. 16 deltagere

Arbejdsformer: Plenum, små grupper, makkerpar og individuel sparring.

Tilmelding til info- og start-arrangementet d. 1. september og til hele forløbet: sms 4036 8167‬

Fortrolighed: Der er fuld fortrolighed i forhold til det vi drøfter i forløbe

Om kursusholderne

Naja Månsson er kandidat i klassisk sang fra Syddansk Musikkonservatorium med efteruddannelse

fra Berlin og New York. Naja er indehaver af firmaet Voice in Motion, hvor hun til dagligt træner

og vedligeholder professionelle stemmer bl.a. skuespillere, sangere og mediefolk.

Bent Nielson er cand. mag. fra Oslo- og Ålborg Universitet og har lederuddannelse. Bent sparrer

dagligt med ledere og chefer om deres aktuelle ledelsesudfordringer.

Begge har gennem mere end 20 år faciliteret personlige udviklingsprocesser for fagpersoner inden

for organisation, ledelse, kunst og kultur, og har stor erfaring med udviklingsforløb for grupper og

enkeltpersoner.

Læs mere om Naja her: https://najamaansson.dk/

Læs mere om Bent her: https://dk.linkedin.com/in/bentnielson

Ved spørgsmål kontakt

info@najamaansson.dk tlf. 50413327‬

bentnielson@hotmail.com tlf. 40368167‬

Nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få opdateringer om mine tilbud og råd til hvordan du forbedre din stemme